2731

(permalink)

2731

(permalink)
Identifier
2731
Transfer of custody
Centre de Documentació i Museu Tèxtil - CDMT
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Technique
Depiction
Dimension
28 cm (height)
38.5 cm (width)
Production time
Production place
https://sws.geonames.org/2464470/
https://sws.geonames.org/2219875/
Type of object

Description

Teixit amb la decoració distribuïda en registres verticals en els que s’ha representat motius geomètrics i elements simbòlics. Es localitzen peces molt similars al Musée quai du Branly i en el V&A catalogades amb el nom vernacle de “r’da”, “haïti” o “sitar” . Les peces es relacionen a un tipus de vel o xal vinculat a entorns cerimonials: pot referir-se a un vel de núvia, a una teixit decoratiu dins de la cambra nupcial, a un xal cerimonial present en el moment en que les dones donen a llum o bé com a cobertor de fèretre. Habitualment aquests tipus de teixit era realitzat per teixidors àrabs masculins de centres urbans i en teler mecanitzat tipus Jacquard. DESCRIPCIÓ TÈCNICA: TEIXIT ESPOLINAT amb l’ordit a disposició, en el que es combinen llistes en lligament de teletó (A) amb llistes en lampàs tafetà (B) A) Les llistes en teletó presenten decoracions per bastes de trama espolinades B) Les llistes en lampàs obtenen les decoracions de dues maneres: - pel treball de l’ordit de decoració amb la trama de decoració espolinada per crear el fons en el que l’ordit de fons amb la trama de fons creen la decoració - pel treball de l’ordit de decoració amb 1 trama espolina per fer tafetà de fons alhora que un altre trama espolinada fa decoració . ORDIT: - relació d’ordits: A. 1 sol ordit a disposició B. 2 ordits, en relació: 1 fil ordit de lligadura / 2 fils dobles ordit de fons - matèria: A.ordit a disposició: seda; colors blanc, blau, taronja i vermell; fils simples; STA B.ordit de fons: seda; color taronja; fils dobles; STA - ordit de lligadura: seda; color groc; STA - densitat: A. 48 fils dobles/ cm B. 51 fils/cm (17 fils ordit lligadura / 34 fils dobles ordit de fons) - escalat: 2 fils dobles d’ordit de fons . TRAMA - relació de trames: A. 1 única trama / de forma puntual 1 trama espolinada B. 3 trames, en relació: 1 trama de fons / 1-2 trames espolinades - matèria: A.trama de fons: seda; color taronja; STA – trama espolinada: seda; color blanc; STA B.trama de fons: seda; color taronja; 1c/; STA - trames espolinades: seda; colors groc, blau cel, blau marí; STA - densitat: A. 13 trames/cm àrees de 1 sola trama B. 13 passades/cm àrees espolinades (26-39 trames/cm) - escalat: 1 passada . VORAVIUS : conserva 1 dels voraviu d’ample 1 cm, fils d’ordit de seda dobles; color taronja i densitat de 35 fils/cm . TELER: teler amb mecànica jacquard (mecànic o manual ?)