3932

(permalink)

3932

(permalink)
Identifier
3932
Acquisition
Viñas Geis, Ricard, Viñas, Ricard
Material
Depiction
Production time
Production place
Type of object

Description

La imatge correspon a la presentació actual dels teixits núm.03932 i núm.00310 que corresponen a fragments de la banda ornamental de la indumentària pontifical de sant Bernat Calbó, bisbe de Vic entre 1233 i 1243. Fins ara s'havien considerat com a fragments del seu amit, però, en l'informe de restauració , es planteja la possibilitat de que en realitat corresponguin a la decoració d'un almaizar o vel musulmà utilitzat com a amit. La seva decoració consta d’una franga central amb elements epigràfics i sanefes paral•leles en forma de trenes, línies i petits cercles daurats. la peça conserva un dels voravius amb la mateixa decoració de fines linies paral•les que les que C.Partearroyo cita pel fragment conegut com a estandart de d’església de Colls i per l’almaizar d’Hixen II. Tafetà amb decoració en tècnica de tapís . ORDIT: - relació d’ordits: 1 ordit - matèria: seda; color cru ; fils simples; torsió "Z" - densitat: de 18 a 21 fils dobles/cm . TRAMA: - relació de trames: 1 trama - matèria: seda en colors: blau, cru, groc, marró, verd, vermell i oripel o or de Xipre (làmina de pell daurada), que recobreix en espiral una ànima de seda color groc, en sentit "Z". - densitat: 42 passades/cm aproximadament. A les àrees treballades en tapís, la densitat de la trama augmenta i és irregular. . VORAVIUS : conserva 1 dels voravius format per 12 fils d’ordit que treballen en grups de 3, lliguen en tafetà amb la trama general. A la part que correspon a la franja amb l’inscripció el voraviu alterna 4 trames espolinades de color blanc amb 4 trames blaves creant un efecte llistat. . TELER: probablement teixit en teler vertical