5849

(permalink)

5849

(permalink)
Identifier
5849
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Production time
Production place
Type of object

Description

La imatge correspon a la presentació actual dels teixits núm.03932 i núm.00310 que corresponen a fragments de la banda ornamental de la indumentària pontifical de Sant Bernat Calbó, bisbe de Vic entre 1233 i 1243. Fins ara s'havien considerat com a fragments del seu amit, però, en l'informe de restauració, es planteja la possibilitat de que en realitat corresponguin a la decoració d'un almaizar o vel musulmà utilitzat com a amit. La seva decoració consta d’una franga central amb elements epigràfics i sanefes paral•leles en forma de trenes, línies i petits cercles daurats. la peça conserva un dels voravius amb la mateixa decoració de fines linies paral•les que les que C.Partearroyo cita pel fragment conegut com a estandart de d’església de Colls i per l’almaizar d’Hixen II.