2622

(permalink)

2622

(permalink)
Identifier
2622
Transfer of custody
Centre de Documentació i Museu Tèxtil - CDMT
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Technique
Depiction
Dimension
53.5 cm (height)
242.5 cm (width)
Production time
Production place
https://sws.geonames.org/2464470/
https://sws.geonames.org/2219875/
Type of object

Description

Teixit amb la decoració distribuïda en registres verticals en els que s’ha representat motius geomètrics i elements simbòlics. Al centre hi ha una inscripció que correspon segurament al nom del teixidor: "Mustapha al-Shuraibî (?) al-Maskarî”. Es localitzen peces molt similars al Musée quai du Branly i en el V&A catalogades amb el nom vernacle de “r’da”, “haïti” o “sitar” . Les peces es relacionen a un tipus de vel o xal vinculat a entorns cerimonials: pot referir-se a un vel de núvia, a una teixit decoratiu dins de la cambra nupcial, a un xal cerimonial present en el moment en que les dones donen a llum o bé com a cobertor de fèretre. Habitualment aquests tipus de teixit era realitzat per teixidors àrabs masculins de centres urbans i en teler mecanitzat tipus Jacquard. . DESCRIPCIÓ TÈCNICA: TEIXIT ESPOLINAT amb l’ordit a disposició, combina llistes en teletó (A) amb llistes en lampàs tafetà (B) A) Les llistes en teletó presenten decoracions per bastes de trama espolinades B) Les llistes en lampàs obtenen la decoració de dues maneres: - pel treball de l’ordit de decoració amb la trama de decoració espolinada per crear el fons en el que l’ordit de fons amb la trama de fons creen la decoració - pel treball de l’ordit de decoració amb 1 trama espolina per fer tafetà de fons alhora que un altre trama espolinada fa decoració . ORDIT: - relació d’ordits: A. 1 sol ordit a disposició B. 2 ordits, en relació: 2 fils dobles d’ordit de fons / 1 fil d’ordit de lligadura - matèria: A. ordit a disposició: seda; colors blanc, blau fosc i vermell; fils simples; STA B. ordit de fons: seda; color vermell; fils simples; STA - ordit de lligadura: seda; color verd pàl•lid; fils simples; STA - densitat: A. 44 fils dobles/cm B. 66 fils dobles/cm (22 fils dobles ordit lligadura / 44 fils dobles de fons) - escalat: 2 fils dobles d’ordit de fons . TRAMA - proporció: A. 1 trama de fons / de forma puntual 1 trama espolinada B. 3 trames, en relació: 1 trama de fons / 1-2 trames espolinades - matèria: A. trama de fons: seda; color vermell; STA – trama espolinada: color blanc; STA B. trama de fons: seda; color vermell; STA - trames espolinades: seda; colors blanc, verd clar, verd mig, verd fosc; STA - densitat: A. 24 trames/cm B. 24-26 passades/cm (trama de fons + trama de decoració: 48-52 trames/cm) - escalat: 1 passada . VORAVIUS : conserva els 2 voravius d’un ample aproximat de 1 cm., fils de seda dobles, color vermell, densitat de 23 fils/cm . TELER: teler amb sistema jacquard (manual o mecànic?)